loader

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme “Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi No 147 Kartal Kule Kat:10 D:109 Kartal/İstanbul/Turkiye” adresinde mukim DEN İNŞAAT GAYRİMENKUL TEKNOLOJİ VE ENERJİ A.Ş. firmasına ait Türk Patent ve Marka Kurumu tarafında tescili gerçekleştirilmiş BIMMade (Bundan böyle kısaca "BIMMade" olarak anılacaktır) ile “Üye” arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Yürürlük
BIMMade hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile BIMMade arasındaki bu sözleşme, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer.
BIMMade.com, Yapı Endüstrisi üreticileri tarafından üretilmiş ürünlerin (3D) Üçboyutlu akıllı replikalarının modellendiği, barındırıldığı, ve yayınlandığı bir patform olup, üyelerine üyelik işlemleri sonrası onaylı (3D) Üçboyutlu replikaları platformdan indirme imkan veren network (ağ) servisidir.
Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye olsun, bu Sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan BIMMade tarafından verilen “Hizmetler”e, kullanım şartlarına, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü düzenlemeyi kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar
Haklar: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.
Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde Yazılım'ını BIMMade’ın veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, “Üyelere” ve/ya Kullanıcılara İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, BIMMade tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır.
İçerik: Site'de, tüm Hakları BIMMade’a ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer kullanıcılar tarafından,üyelik işlemleri sonrası kullanılan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.
Kullanıcı/Kullanıcılar: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Kullanıcı bilgileri: Üyeler tarafından, üyelik işlemleri sonrası verilen, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, BIMMade’a en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri istatistik ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.
Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.
Site: BIMMade’a ait www.bimmade.com ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için BIMMade’ın kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, BIMMade 'ın Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.
Sözleşme: İşbu “BIMMade.com Web Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi”ni ifade eder.
Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan Site ziyaretçisi, site kullanıcısı olan ve Site’de yer alan içerik ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üyelik: İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin BIMMade’a Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.
Yazılım: Tamamının BIMMade ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Haklarının BIMMade tarafından alınmış olduğu, Site'de Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın BIMMade’ın mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve BIMMade’ın Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

4. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de yer alan tüm Hizmet ve İçerik’e ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Site’de BIMMade tarafından gerçekleştirilen Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Üyelik
5.1.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcının BIMMade’te bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun BIMMade tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. BIMMade, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. BIMMade, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye’nin Üyeliğine son verebilir.
5.1.2 Üye ve Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
5.1.3 Üyenin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Site üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.
5.1.4 Üye, Site dahilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Site'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden BIMMade sorumlu tutulamaz.
5.1.5 Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
5.2. İçerik
5.2.1 BIMMade, Üye’nin bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
5.2.2 BIMMade, Site’de bulunan İçerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir.Sisteme yüklediği bilgileri ve İçerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Siteye yüklediği İçerikleri ve Üyeler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.
5.2.3 Üye,Üyelik formu ile Siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü kullanıcı bilgileri ile ilgili olarak BIMMade’a söz konusu bilgileri başka ortama aktarma ve bilgiler ile ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.
5.2.4 Üye, BIMMade’a verdiği ve Site üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin,indirdiği her türlü İçerik bilgisinin tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda BIMMade’a yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. BIMMade’ın bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.
5.2.5 Üye,siteden inidirdiği içeriği, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, dağıtamaz veya kopyalayamaz.
5.2.6 Üye, BIMMade’a verdiği bilgilerin ve site de gerçekleştirdiği işlemler için tutulan bilginin, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, BIMMade’a ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.7 Üye, bu 5. madde konusu Haklar'ın BIMMade tarafından, BIMMade’a ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu BIMMade’a verilen Haklar için Üye, herhangi bir şekilde BIMMade’tan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.8 Hizmet'in özü icabı, işbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması durumlarında bile, söz konusu bilgilerin geri dönülemez olarak verildiği için, BIMMade’ın işbu madde kapsamındaki bilgiler ile ilgili oluşmuş olan hiçbir Hakkına halel gelmez ve aynı şekilde devam eder.
5.2.9 BIMMade söz konusu bilgi üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Üye'ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Üye, BIMMade’tan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.10 BIMMade, İçerik'in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. BIMMade, zaman zaman, İçerik'i tamamen veya kısmen silebilir, kaldırabilir ve erişimine kısıtlama getirebilir.
5.3 Hizmetler
5.3.1 BIMMade, Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üyelerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Bir Hizmetle ilgili olarak ödeme alınmamış olması, sözkonusu Hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Eksik veya hiç ödememe halinde BIMMade’ın ilgili Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
5.3.2 BIMMade, Hizmetleri Site’de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, Hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Üye'nin e-posta ve Diğer Kişisel Bilgileri
6.1 Üye'ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üyeler ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir. Üye, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bilgileri kendi rızası ile diğer Üyeler ile paylaşabilir.
6.2 Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda BIMMade’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.3 BIMMade’a Üye olurken verilen e-posta adresinin Üye’ ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. BIMMade verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından BIMMade sorumlu değildir.
6.4 BIMMade, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

7. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi
7.1 BIMMade, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. BIMMade, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, BIMMade Üye’ye herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.
7.2 İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye sunulan Hizmet'in kapsamı, BIMMade tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan kısmen veya tamamen genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya daraltılabilir. BIMMade, bu Sözleşme'ye uygun olarak, Sözleşme'de yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamında bir taahhüt ve/veya garantinin söz konusu olmadığını ve her an kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur.
7.3 Üye'nin Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet’i kullanmayı ve/veya Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu Sözleşme'yi işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olarak sonlandırması gerekir.

8. Teknik Problemler
8.1 Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, BIMMade’tan kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden BIMMade hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BIMMade yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.
8.2 BIMMade gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması
9.1 BIMMade, Site'de veya Hizmet’te mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye'nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya indirilmesi işleminin sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir.
9.2 Hiçbir durumda BIMMade’ın, Site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) doğrudan veya dolaylı zararlardan/hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).
9.3 BIMMade’ın özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site'deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar; (b) Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya (c) Her türlü virüs, yazılım arızaları ve benzeri durumlar.

10. Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar
Üye, BIMMade tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve BIMMade’ın tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde BIMMade’ın herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de BIMMade’ın katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı BIMMade’ın söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Üye’ye göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Üye Bilgilerinin Doğruluğu ve Temini
Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak BIMMade’a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve BIMMade’a işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman BIMMade, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye'den talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye BIMMade tarafından kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.

12. Zararın Üye Tarafından Tazmin Edilmesi
İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, BIMMade’a (BIMMade’ın yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye'ye veya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Üye olması halinde müteselsilen bu Üyelere aittir.

13. Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişilerin Kullanılması
BIMMade, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, BIMMade’a bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.

14. Yazılım
14.1 Yazılım'ın her türlü Haklar'ının sahibi BIMMade ve/veya BIMMade’ın anlaşmalı olduğu üçüncü kişi servis sağlayıcılardır. BIMMade önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından BIMMade herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. BIMMade, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.
14.2 Yazılım'ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, BIMMade’ın önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılım'ın, BIMMade’ın önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Üye, Site'de Yazılım’ı sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Üyeliğin İptali ve Sözleşme'nin BIMMade Tarafından Sonlandırılması
BIMMade, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Üye'nin Üyeliğini iptal edebilir: (i) Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, ve/veya (ii) Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya (iii) Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.

16. Üye Tarafından Sözleşme'nin Sonlandırılması ve Üyeliğin Dondurulması
16.1 Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından, info@BIMMade.com e-mail adresine "Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" konulu bir elektronik posta göndermesi sonrasında hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir.
16.2 Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye'nin Üyeliği BIMMade tarafından dondurulur. Bu durumda, BIMMade sadece Üye'nin profilini sistemde görünmez hale getirir.
16.3 İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması, Üye'nin sağlamış olduğu bilginin sistemden çıkartılması, ve/veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, BIMMade’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye iptal ettiği üyeliğini, BIMMade’a mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme'deki şartları kabul etmiş sayılır.

17. Sözleşme'nin BIMMade veya Üye Tarafından Sonlandırılması Durumu
17.1 Sözleşme’nin BIMMade ve/veya Üye tarafından feshedilmesi/iptali halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez.
17.2 Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Üye’nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, BIMMade’ın ''Zararın Üye tarafından tazmini'' maddesine uygun olarak, Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.
17.3 Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
17.5 BIMMade, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda Üye tarafından verilen veri ve istatistiki bilgiyi kullanabilir. Üye bu duruma peşinen ve açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

18. BIMMade Kayıtlarının Geçerliliği
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BIMMade’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Fikri Mülkiyet Hakları
Sitenin tüm elemanları BIMMade’a ait ve/veya BIMMade tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. BIMMade.com içeriklerinin ve hizmetlerinin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına BIMMade tarafından izin verilmemektedir.

20. Sözleşme Değişiklikleri
Hizmet’in özü gereği, BIMMade, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. BIMMade tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Site'ye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri Üye'nin takip etme ve Hizmet'i kullanmadan önce değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, BIMMade’ın Üye'ye ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Değiştirilmiş Sözleşme'nin revizyon tarihiyle birlikte Site'de yayınlanmasının ardından, Üye'nin Hizmet'i kullanmaya devam etmesi durumunda, işbu madde kapsamında BIMMade’ın yaptığı değişikliklerin revizyon tarihi itibariyle Üye tarafından eksiksiz kabul edildiği anlamına geleceğini, Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye'nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme'yi “Üye tarafından Sözleşme'nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması'' maddesine uygun olarak sonlandırması ve Üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

21. Çağrı Merkezi
BIMMade’ın herhangi bir çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. BIMMade, çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verdiği durumda, bu şekilde vereceği hizmeti Üye'ye ücretlendirebilir.

22. Devir
BIMMade işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Üye'ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

23. Mücbir Sebepler
"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BIMMade'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BIMMade, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BIMMade için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BIMMade'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

24. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

25. Bölünebilirlik
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile BIMMade arasında “BIMMade Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.
İşbu Sözleşme 25 (Yirmi Beş) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kişisel Verilerin Korunması

DEN İNŞAAT GAYRİMENKUL TEKNOLOJİ VE ENERJİ A.Ş.’nin (“BIMMade”) sahibi olduğu bimmade.com alan adlı web sitesinin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Çerez Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.
İşbu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanacaktır. Dolayısıyla bu Politika’yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanız tavsiye edilmektedir. Web Sitesi’ne erişmeniz, Web Sitesi’ni taramanız ve herhangi bir şekilde kullanmanız halinde, Politika’yı okumuş, onaylamış ve bu Politaka’da belirtilen sınırlı amaç çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermiş kabul edileceksiniz. Eğer hiçbir kişisel veya kişisel olmayan verinizin bu Politika kapsamında kullanılmasını istemiyorsanız bu Web Sitesi’ne erişmemeniz ve bu adımdan sonrasına geçmemeniz gerekmektedir.
Politika’yı kabul etmeniz ve Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde, üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi (“Kişisel Veriler”) işleyebiliriz:
• IP adresiniz;
• Konumunuz;
• Web Sitesi’ni kullanım ve gezinme tercihleriniz
• Giriş bilgileri (Kullanıcıların belirli bir zaman dilimi içinde geri döndüklerinde tekrar giriş yapmak zorunda kalmamaları için)
• Kullanılan cihaz bilgileri ve tercihleri
Bunlar; Cihaz tipi (masaüstü, mobil, tablet), işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, ekran renk yoğunluğu
(Kullanılan cihaza göre websitesiniin anlık olarak optimize edilmesini ve en uygun arayüzün kullanıcıya sunulması için).

Reşit Olmayanlar
18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

1. Haklarınız
Aşağıdaki hususları "İletişim" bölümünde yer alan kanallar vasıtasıyla BIMMade ’den talep edebilirsiniz:
1.1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında bilgi,
1.2. Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kapsam ve yöntemleri hakkında bilgi,
1.3. İşlemenin amacı ve amaca uygun olup olmadığı hakkında bilgi,
1.4. Kişisel Veri aktarımının yapıldığı ve Türkiye’de bulunan veya bulunmayan üçüncü kişilerin kimlik bilgileri,
1.5. Kişisel Verilerinizin yanlış veya eksik bir şekilde işlendiği takdirde düzeltilmesi,
1.6. İşlemenin amacı hükmünü yitirdiğinde Kişisel Verilerinizin silinip yok edilmesi,
1.7. Kişisel Verilerinizin aktarılmış olan üçüncü kişileri 9.1.5 ve 9.1.6 maddelerinde belirlenmiş taleplere ilişkin bilgilendirmek için talepte bulunmak,
1.8. Otomatik sistemlerle Kişisel Verilerinizin analizi sonucunda size karşı oluşan herhangi bir sonuca itiraz etmek,
1.9. Kişisel Verilerinizin yasadışı olarak İşlenmesi sonucunda oluşan zararlar için tazminat talep edilmesi.

2. Haklarınızın Sınırları
2.1. BIMMade makul olmayan nedenlerle tekrarlanan, yeni sistem ve/veya sistemler kurma veya mevcut sistem, usul ve uygulamaları temelden değiştirme gibi orantısız teknik girişimleri gerektiren, diğer kişilerin bilgilerinin gizliliğini riske atabilecek veya yedek sistemlerde yer alan ilgili bilgilere ilişkin veya BIMMade açısından ciddi masraf gerektiren talepler gibi son derece elverişsiz talepleri reddedebilir.
2.2. BIMMade, size, Kişisel Verilerinize erişim ve Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi imkanını, aşırı çaba ve masraf gerektirmediği takdirde sağlayabilir. BIMMade’in amacı, Kişisel Verilerinizi arızi veya kasti tahribattan koruyup hizmet ve servislerin sürdürülmesini sağlamaktır. Bundan dolayı, BIMMade’den bilgilerin silinmesine ilişkin talebiniz sonrasında BIMMade, kayıtlı kopyaları etkin sunucudan derhal silmeyebilir ve yedek sistemdeki bilgileri kaldırmayabilir.

3. .Yükümlülükleriniz
3.1. E-posta adresiniz, iletişim bilgileriniz de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın BIMMade'a verdiğiniz her Kişisel Verinin tam, doğru ve güncel olduğunu, verilen bilgilerin eksik, hatalı olması ve/veya güncel olmaması halinde tüm risk ve sorumluluğun kendinizde olduğunu kabul ve garanti etmektesiniz.
3.2. Aile fertlerinizle ilgili veya onlara ait olan her türlü Kişisel Verinin ilgili veri sahibinin rızası uyarınca verilmiş olduğunu kabul ve garanti etmektesiniz.
3.3. Kişisel Verilerinizi BIMMade tarafından talep edilmesi halinde doğrulayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
3.4. Kişisel Verilerinizde değişiklik olduğunda derhal BIMMade'u bilgilendirmeniz gerekmektedir.
3.5. Elektronik cihazlar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi paylaştığınızda bütün gerekli güvenlik tedbirlerini almış olduğunuzu ve Web sitesine erişiminizi sağlarken güvenli ve uygun yazılım ve bağlantılar kullandığınızı ve buna ilişkin tüm riskin kendinizde olduğunu kabul etmektesiniz.
3.6. Üçüncü şahıslardan hileli ve dolandırıcılık amaçlı elektronik talepler alabileceğinizi, bu taleplerin BIMMade unvanı kullanılarak gerçekleştirilebileceğini, BIMMade’un bu gibi talepler sırasındaki Kişisel Veri paylaşımından ve güvenliğinden sorumlu olmadığını ve buna ilişkin BIMMade’u derhal haberdar edeceğinizi kabul etmektesiniz.
3.7. Üçüncü bir şahsın size ait iletişim bilgilerinizi ve araçlarınızı kullanarak yukarıda yer alan herhangi bir hakkınızı kullanmak için talepte bulunması halinde BIMMade’un bu durumdan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bu Politikayı Kabul Etmeniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Göstermeniz Hakkında
Kişisel Verilerinizin işbu Politika kapsamında, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, devralınmasına, yasal olarak kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşiv kayıtlarında tutulmasına, depolanmasına, korunmasına, öğrenilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, birleştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine (dâhili ve harici olarak), yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmasına ve herhangi başka bir yöntemle işlenmesine dair açık rızanızı BIMMade’a verdiğinizi kabul etmektesiniz. BIMMade’ın kalite standartlarını sürdürmek ve taleplerinizi yerine getirmek amacıyla sizinle yaptığımız telefon görüşmeleri ve yazışmaların kayıt altına almasını ayrıca ve açıkça kabul etmektesiniz.

Bizimle İletişime Geçin
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek ve Politika’yı kabul ederek Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz sırasında işlenen kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz: İletişim: info@bimmade.com

My Account